3,000,000 ریال
سالانه
DV-SSL-COM
تعداد دامنه
یک دامنه
آدرس بار سبز
ندارد
نیاز به مدارک برای صدور
ندارد
مخصوص دامنه های بین المللی
3,000,000 ریال
سالانه
DV-SSL-IR
تعداد دامنه
یک دامنه
آدرس بار سبز
ندارد
نیاز به مدارک برای صدور
ندارد
مخصوص دامنه های ir