بازکردن تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


ثبت شکایات

مشترکین گرامی میتوانید هرگونه شکایت و انتقاد خود را از این طریق با ما در میان بزارید

فروش

موضوعات مربوط به فروش و تمدید سرویسها

پشتیبانی

پشتیبانی فنی سرویس های ارایه شده توسط سایت آماده

امور مالی

امور مالی مربوط به سرویس های سایت آماده

روابط عمومی

موضوعات عمومی، متفرقه، اپراتور

موارد اوژانسی

موارد فقط مربوط به غیر قابل دسترس بودن سرویس

امور دامنه

امور مربوط ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها

اطلاعیه ها و اختطاریه ها

موارد مرتبط با اعلانات سایت آماده برای مشترکین