بسته های پشتیبانی

 • بسته پشتیبانی برنزی

  9,900,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • افزایش امنیت سایت هدیه
 • بسته پشتیبانی نقره ای

  14,900,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • پرسش و پاسخ نامحدود در سیستم پشتیبانی
   اعمال تغییرات در ظاهر و چیدمان سایت

   انجام تعداد 4 درخواست در ماه

   زمان پاسخ گویی 2 ساعت در ماه

 • بسته پشتیبانی طلایی

  24,900,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • افزایش امنیت سایت+مشاوره بهبود عملکرد سایت هدیه