هاست 1 گیگابایت فرانسه
4,400,000 ریال سالانه
هاست 3 گیگابایت فرانسه
12,500,000 ریال سالانه
هاست 5 گیگابایت فرانسه
18,900,000 ریال سالانه