هاست 3 گیگابایت
7,300,000 ریال سالانه
هاست 5 گیگابایت
11,200,000 ریال سالانه
هاست 1 گیگابایت
2,700,000 ریال سالانه